Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Burmeier chroni Twoje dane osobowe.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Firma Burmeier GmbH & Co. KG (dalej zwana usługodawcą) cieszy się z Państwa zainteresowania naszym przedsiębiorstwem i naszymi produktami wzgl. usługami i dlatego chcemy, aby czuli się Państwo bezpieczni w kwestii ochrony Państwa danych osobowych.

Ochrona prywatnej sfery ma istotne znaczenie, w szczególności dla przyszłych modelów działalności handlowej w oparciu o Internet oraz dla rozwoju gospodarczego bazującego na Internecie. Dlatego chcemy podkreślić nasze zaangażowanie w ochronę Państwa prywatności, stosując niniejszą deklarację ochrony danych osobowych.

Nasi pracownicy jak i zatrudniane przez nas przedsiębiorstwa usługowe są zobowiązane przez nas do zachowania tajemnicy oraz przestrzegania przepisów federalnej ustawy o ochronie danych oraz innych obowiązujących postanowień dotyczących ochrony danych osobowych.

Traktujemy ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie i ściśle stosujemy się do regulacji ustawowych dotyczących ochrony danych.

W celu wyjaśnienia: za „dane osobowe”, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie danych osobowych, uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmują one na przykład: Państwa imię i nazwisko, adres, numer konta, adres e-mail jak również adres IP.

Poniższe oświadczenie daje Państwu możliwość zorientowania się, jak zamierzamy zapewnić ochronę Państwa danych.


Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa przez nasze strony internetowe lub innymi drogami, są pobierane, przetwarzane i zapisywane do korespondencji z Państwem oraz do celów, dla jakich nam Państwo te dane udostępnili. Ponadto dane te będą przez nas ewentualnie wykorzystywane do okazjonalnych ofert oraz do poinformowania o nowych produktach i usługach oraz innych ewentualnie Państwa interesujących usług. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości do naszego niżej wymienionego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

W razie potrzeby informacje te zostaną przekazane przez nas do przedsiębiorstw, usługodawców i innych podmiotów trzecich związanych z użytkownikiem. Może być to wymagane w celu świadczenia żądanych przez Państwa usług lub przeprowadzenia transakcji, jak na przykład realizacje zamówień, zgłoszenia udziału w imprezach i seminariach, do celów obsługi klienta lub aby poinformować Państwa o usługach i produktach.

Przy przekazywaniu danych osobowych osobom trzecim ograniczamy się tylko do tych informacji, które są potrzebne do świadczenia naszych usług. Usługodawca zewnętrzny powinien wykorzystać te dane wyłącznie do świadczenia żądanych usług lub przeprowadzenia wymaganych transakcji związanych z naszym zamówieniem. Usługodawcy są przy tym zobowiązani przez nas do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe nigdy nie zostaną przekazane, sprzedawane ani udostępniane w jakikolwiek inny sposób podmiotom trzecim w celach marketingowych.


Przetwarzanie danych na stronie internetowej

Z powodów bezpieczeństwa i technicznych administrator automatycznie przetwarza w swoich protokołach systemowych, które Państwa przeglądarka nam przekazuje. Są to głównie:

 

  • adres IP (ew. osobowy)
  • nazwa wywołanego pliku
  • data i godzina wywołania
  • przesłana ilość danych
  • komunikat, czy wywołanie się powiodło
  • komunikat, dlaczego wywołanie ew. się nie powiodło
  • nazwa dostawcy usług internetowych
  • informacje o przeglądarce (np. rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu)
  • system operacyjny
  • strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie.

Pliki Cookie

Nasze strony internetowe korzystają w kilku miejscach z tzw. plików cookie. Cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na dysku komputera i w przeglądarce internetowej. Służą on do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. W ten sposób przykładowo zapewniamy techniczną realizację sesji użytkownika w strefie pobierana plików chronionej hasłem. Jednocześnie za pomocą plików cookie otrzymujemy informacje, które umożliwiają nam optymalizację naszych stron internetowych do potrzeb odwiedzających.

Większość używanych przez nas plików cookie to tzw. pliki cookie sesji. Są one automatycznie usuwane z Państwa przeglądarki po zakończeniu sesji. Częściowo jednak stosujemy także pliki cookie, które pozostają na dysku twardym przez dłuższy czas. Maksymalny okres zapisywania pliku cookie na dysku może wynosić do jednego roku.

Wszystkie pliki cookie na naszych stronach internetowych zawierają czysto techniczne informacje w formie pseudoanonimowej i anonimowej, nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Aby zapobiec zapisywaniu plików cookie, należy wybrać w przeglądarce ustawienie "nie akceptuj plików cookie". W przypadku nieakceptowania plików cookie przez przeglądarkę, zakres funkcjonowania naszej oferty internetowej może zostać poważnie ograniczony. Niektóre funkcje są niedostępne.


Facebook

Nasza witryna internetowa używa wtyczek społecznościowych ("wtyczki") portalu społecznościowego facebook.com, obsługiwanego przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone ("Facebook"). Wtyczki można rozpoznać po jednym z logo Facebook (biała litera "f" na niebieskim kafelku lub znak "kciuk w górę") lub są oznaczone dodatkowym opisem "wtyczka społecznościowa Facebook". Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebook można zobaczyć tutaj.

W przypadku wywołania jednej ze stron naszej witryny internetowej, która posiada taką wtyczkę, Państwa przeglądarka internetowa połączy się z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki zostanie przez Facebooka bezpośrednio przesłana do Państwa przeglądarki a z niej powiązana ze stroną internetową. Dlatego nie mamy wpływu na zakres danych, jakie Facebook za pomocą tej wtyczki pobiera i dlatego informujemy o tym Państwa zgodnie z naszym stanem wiedzy:

Poprzez włączenie wtyczki Facebook otrzymuje informacje, że odpowiednia strona naszej witryny internetowej została przez Państwa wywołana. Po zalogowaniu się na konto Facebooka, Facebook może przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie do Państwa konta na Facebooku. W przypadku użycia wtyczki, na przykład przez wciśnięcie przycisku "Lubię to" lub napisaniu komentarza, odpowiednia informacja zostanie bezpośrednio przesłana z Państwa przeglądarki i tam zapisana. Jeśli nie posiadają Państwo konta na Facebooku, mimo to istnieje możliwość, że Facebook dowie się o Państwa adresie IP i go zapisze.

Cel i zakres pobranych danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystanie danych przez Facebook jak i jego związane z tym prawa i możliwości ustawień odnośnie do ochrony Państwa prywatności znajdują się w informacjach o ochronie danych osobowych firmy Facebook.

Jeśli posiadają Państwo konto na Facebooku, lecz nie chcą, aby Facebook gromadził Państwa dane za pośrednictwem naszej witryny internetowej i łączył z zapisanymi na Facebooku danymi konta, należy się wylogować z Facebooka przed odwiedzeniem naszej witryny internetowej. Istnieje również możliwość zablokowania wtyczek społecznościowych Facebook z dodatkami do Państwa przeglądarki, na przykład za pomocą "Facebook Blockera".


Google Adwords Conversion Tracking

Co to jest Google AdWords Conversion Tracking?

Używamy na naszych stronach "Google AdWords" razem z rozszerzeniem Google AdWords Conversion Tracking. Korzystanie z Google AdWords służy to tego, aby wyświetlać reklamy Google na stronie internetowej.

Co się dzieje w przypadku korzystania z Google AdWords Conversion Tracking?

Po kliknięciu na odpowiednie ogłoszenie, Google rejestruje kliknięcie i instaluje tzw. plik "cookie". Te pliki cookie nie zawierają danych osobowych. Dzięki temu plikowi cookie możliwe jest ustalenie, czy po otwarciu naszej strony weszli Państwo także na stronę "Kontakt". Plik cookie zostanie usunięty po 30 dniach. Można go także usunąć ręcznie przy pomocy odpowiedniego oprogramowania. Informacje, jakie otrzymujemy, są używane to tego, aby sprawdzić jakość i skuteczność naszych środków reklamy. Możemy zobaczyć ile osób po kliknięciu na ogłoszenie weszło także na nasze strony internetowe lub skontaktowało się z osobą ds. kontaktu z klientem. Nie otrzymujemy danych osobowych, a więc danych, które pozwalałyby nam na Państwa identyfikację. Google również wykorzystuje te dane.

Jakich dyrektyw dotyczących ochrony danych osobowych używa Google AdWords Conversion Tracking?

Dyrektywy w sprawie ochrony danych osobowych Google AdWords można zobaczyć pod adresem http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
Więcej informacji znajdą Państwo pod
https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=de.

Jak mogę zapobiec, aby Google AdWords łączył moje dane z moim profilem?

Po wyłączeniu pliku cookie odpowiednim programem lub w przeglądarce, nie będą one rejestrowane.
Tutaj można pobrać dodatek do przeglądarki, aby zablokować korzystanie z Google Analytics.

Kto obsługuje Google AdWords Conversion Tracking?

Google AdWords Conversion Tracking jest obsługiwany przez

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Irland
Tel: +353 1 543 1000
Fax: +353 1 686 5660
E-mail: support-de(at)google.com

Więcej informacji znajduje się pod adresem
https://www.google.de/contact/impressum.html.


Google Analytics

Ta strona internetowa używa Google Analytics, usługi analizy stron internetowych Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa tzw. plików „cookie” – plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu wykorzystywania przez Państwa naszej strony internetowej. Generowane przez pliki „cookie“ informacje na temat użytkowania przez Państwa tej strony internetowej są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie przez Google uprzednio skrócony w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w przypadkach wyjątkowych pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie Na zlecenie operatora tej strony internetowej, Google wykorzystywać będzie te informacje, aby dokonać analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej w celu sporządzenia na rzecz operatora strony raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa wyszukiwarkę adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google. Można zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień we własnej przeglądarce internetowej. Wskazujemy jednak na fakt, że wówczas może być niemożliwe korzystanie z określonych funkcji tej strony w pełnym rozmiarze. Można poza tym zapobiec pobieraniu wygenerowanych przez pliki cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej danych (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, poprzez załadowanie pluginu dostępnego pod poniższym linkiem i zainstalowanie go:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dodatkowo lub jako alternatywę dla tego rodzaju dodatku do przeglądarki (add-on) lub w ramach przeglądarek na urządzeniach mobilnych, można także zapobiec przyszłemu rejestrowaniu danych przez Google Analytics naszej stronie internetowej poprzez kliknięcie na ten link: (funkcja Opt Out działa tylko w danej przeglądarce i tylko dla tej domeny). Dodatkowo na Państwa urządzeniu zainstalowany zostanie plik Opt-out-cookie. Po usunięciu plików cookie z przeglądarki, należy ponownie kliknąć na ten link.

Ta strona internetowa używa Google Analytics z rozszerzeniem "anonymizeIP()", aby adresy IP były dalej przetwarzane w postaci skróconej, aby wykluczyć bezpośrednią identyfikację osoby.


Google Tag Manager

Ta strona internetowa korzysta z Google Tag Manager. Dzięki tej usłudze można zarządzać znacznikami strony internetowej z poziomu ekranu komputera. Google Tool Manager implementuje tylko tagi. Oznacza to: że nie są instalowane żadne pliki cookie ani rejestrowane żadne dane osobowe. Google Tool Manager usuwa pozostałe znaczniki, które z kolei rejestrują ew. dane osobowe. Jednakże Google Tool Manager nie ma dostępu do tych danych. W przypadku dezaktywacji na poziomie domeny lub pliku cookie, wszystkie znaczniki śledzące pozostaną, o ile zostały zaimplementowane za pomocą Google Tool Manager.


Google Remarketing

Ta strona internetowa używa Google Remarketing Tags. Jest to usługa Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej „Google”). Google stosuje tzw. „cookies” zapisywane na komputerze, umożliwiające analizę korzystania ze strony. Zabrane na podstawie plików cookies informacje o korzystaniu ze strony (wraz z adresem IP) zostaną przekazane do serwerów Google w USA, gdzie zostaną zapisane. Adres IP zostanie następnie skrócony przez Google o ostatnie trzy miejsca, co uniemożliwi jednoznaczne przyporządkowanie go.

Google wykorzysta zebrane dane wyłącznie do analizy korzystania z tej strony internetowej, do sporządzenia raportów o aktywności na stronie dla administratorów stron i do świadczenia innych usług, związanych z korzystaniem z Internetu. Ponadto Google może przekazywać te informacje podmiotom trzecim, o ile jest to wymagane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, lub o ile podmioty trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie Google. Podmioty trzecie, w tym Google, uruchamiają na stronach internetowych reklamy.

Podmioty trzecie, w tym Google, wykorzystują zapisane pliki cookies do uruchamiania ogłoszeń na podstawie wcześniejszych wizyt użytkownika na tej stronie. Google w żadnym wypadku nie będzie łączyć zapisanego adresu IP z innymi danymi Google. W dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość, można sprzeciwić się zbieraniu i zapisywaniu danych.

Korzystanie z cookies przez Google można dezaktywować, poprzez stronę dezaktywującą reklamy Google. Korzystanie z tej strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zebranych danych w opisany powyżej sposób i w powyżej określonym zakresie. W dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość, można sprzeciwić się zbieraniu i zapisywaniu danych. Więcej informacji o warunkach Google można znaleźć tutaj.


Facebook Remarketing / Retargeting

Na naszych stronach zintegrowane są Remarketing-Tags portalu społecznościowego Facebook,601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Przy odwiedzinach na naszej stronie Remarketing-Tag tworzy bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką, a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informacje, że odwiedzasz naszą stronę. W ten sposób Facebook jest w stanie przyporządkować odwiedziny na naszych stronach do Twojego konta. Pozyskane w ten sposób informacje mogą być wykorzystywane do wyświetlania reklam na Facebooku. Zwracamy uwagę, że jako administrator stron nie uzyskujemy jakiejkolwiek wiedzy o treści przekazywanych danych ani ich wykorzystaniu przez Facebooka. Więcej informacji w tym zakresie można znaleźć w deklaracji ochrony danych Facebooka pod https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo rejestracji danych przez Custom Audience, można dezaktywować Custom Audiences tutaj.


Korzystanie z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych

Do zamieszczanych na stronie filmów wykorzystujemy portal YouTube. Filmy zostały zamieszczone w rozszerzonym trybie ochrony danych. Tak jak większość stron internetowych, również YouTube używa cookies do zbierania informacji o osobach odwiedzających stronę. YouTube wykorzystuje te dane między innymi do rejestracji statystyk filmów, do eliminacji oszustw i poprawy stopnia przyjazności zastosowania. Prowadzi to również do połączenia z siecią Google DoubleClick. Uruchomienie filmu może wyzwolić inne procesy przetwarzania danych. Nie mamy na to wpływu. Więcej informacji o ochronie danych na YouTube można znaleźć pod: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.


Informacje uzupełniające dotyczące wykorzystywania i przekazywania danych osobowych

Administrator strony może zostać zmuszony do przedstawienia Państwa danych i przynależnych informacji na żądanie sądów lub organów władzy. Zastrzegamy sobie także prawo do użycia Państwa danych do celów dochodzenia praw lub obrony przed roszczeniami. Ponadto na mocy obowiązującego prawa zastrzegamy sobie prawo do nierutynowego zapisywania i przekazywania danych osobowych i innych danych w celu wykrywania i zwalczania nielegalnych działach, prób oszustwa lub naruszenia warunków korzystania z usług administratora.


Bezpieczna komunikacja w Internecie

Dokładamy wszelkich starań, aby przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych Państwa dane osobowe były przekazywane i zapisywane w sposób niedostępny dla osób trzecich.

Ogólnie Internet jest jednak uznawany za niebezpieczne medium. W przeciwieństwie do na przykład łącz telefonicznych, przesyłanie danych w Internecie może być łatwiej przechwycone, zarejestrowane lub nawet zmienione przez nieupoważnione osoby trzecie.


Zaszyfrowanie transmisji danych

Aby zagwarantować poufność komunikacji z Państwem, dla określonych funkcji (np. logowanie itp.) używamy szyfrowania SSL AES 256bit. Zgodnie z aktualną wiedzą stosowane przez nas szyfrowanie jest uznawane za bezpieczne. Taki poziom zabezpieczenia osiągają systemy operacyjne i przeglądarki najnowszej generacji, ew. należy zaktualizować system operacyjny i przeglądarkę na swoim komputerze, aby móc korzystać z tego szyfrowania o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

W przypadku niezaszyfrowanej komunikacji mailowej nie można zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych, dlatego w przypadku poufnych informacji zalecamy przesyłanie ich drogą pocztową.


Aktualizacja niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Gdy administrator wprowadzi nowe produkty lub usługi, zmieni metody korzystania lub gdy rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa internetowego i systemów przetwarzania danych zostaną udoskonalone, należy zaktualizować oświadczenie o ochronie danych osobowych. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia oświadczenia w razie potrzeby. Zmienione oświadczenie opublikujemy w tym miejscu.


Prawo do informacji / Usuwanie i zmiana danych osobowych

Jeśli mają Państwo pytania, na które nie otrzymali odpowiedzi w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, lub jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o którymś z punktów, prosimy się z nami skontaktować.

Jeśli nie wyrażają Państwo już zgody na zapisywanie swoich danych osobowych lub jeśli nie są one już prawidłowe, na Państwa stosowne polecenie dokonamy ich korekty, zablokowania lub usunięcia w ramach przepisów prawnych. Na żądanie otrzymają Państwo informację na temat danych osobowych, jakie zapisaliśmy. W tych sprawach prosimy o kontakt pod adresem:

Joh. Stiegelmeyer & Co. GmbH
Ackerstraße 42
32051 Herford
Niemcy

W przypadku żądania informacji na temat zapisywanych przez nas danych wymagane jest przedłożenie dokumentu tożsamości. Prosimy o zrozumienie.


Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

W razie ogólnych pytań dotyczących pobierania, przetwarzania i wykorzystywania przez nas danych osobowych oraz ogólnych informacji na temat ochrony danych, prosimy o pisemny kontakt z:

Aulinger Datenschutz & Consulting GmbH
Herr Dr. Ralf Heine
Frankenstraße 348
45133 Essen

info(at)aulinger.eu
www.aulinger.eu