Vragen & antwoorden
Vragen & antwoorden

We helpen u graag verder

Verpleegbedden snel en eenvoudig uitgelegd

Bij het dagelijkse gebruik van de verpleegbedden ontstaan vaak vragen - zowel bij de dealers en leveranciers als bij de klanten. Wij hebben de belangrijkste punten voor u samengesteld en beantwoord. Zo bent u altijd goed geïnformeerd als het gaat om advies, bestelling en levering.

Korte levertijden

Garantie

Diverse producten

Beste technologie

Normen en kwaliteitsbewustzijn

Vragen over onze producten

Technische vragen

De wettelijke garantie is 2 jaar na aankoop.

Elk verpleegbed wordt geleverd met een gedrukte handleiding, bewaar deze op een veilige plaats. Als de gebruiksaanwijzing niet beschikbaar is, kunt u deze als PDF-bestand downloaden van de betreffende productpagina op onze website.

Bij Burmeier-verpleegbedden met een 24-volt-aandrijfsysteem produceert de geschakelde voeding een beschermende extra lage spanning direct op het stopcontact. Dit betekent dat er geen 230 volt-component meer in de buurt van de bewoner is. Met dit systeem blijft het bed spanningsloos wanneer het niet in gebruik is en is er tijdens het gebruik slechts 24 volt nodig, waardoor het totale energieverbruik met 93% wordt gereduceerd. Lekstroommetingen zijn niet nodig tot na de verwachte levensduur van het bed.

Standaard aandrijfsystemen van Dewert, Hiwin, Linak en Timotion: We raden een jaarlijkse inspectie en functietest aan. Als kan worden aangetoond dat het foutenpercentage voor uw verpleegbedden niet meer dan 2% bedraagt, kan de testcyclus worden verlengd tot maximaal 2 jaar.

 

Linak-24-Volt aandrijfsysteem: We raden een jaarlijkse inspectie en functietest aan. Als kan worden aangetoond dat het foutenpercentage voor uw verpleegbedden niet meer dan 2% bedraagt, kan de testcyclus worden verlengd tot maximaal 2 jaar. De eerste lekstroommeting hebben we al voor de levering uitgevoerd. Daarna is een elektrische meting van de voedingseenheid om de 10jaar voldoende.

 

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de tests ligt bij de gebruiker van het bed - volgens de verordening medische hulpmiddelen is de gebruiker altijd de kostendrager in geval van levering op recept. Maar hij kan deze taak ook delegeren. In de praktijk moet dus worden onderzocht wie de verplichtingen van de exploitant moet nakomen.

Alle verpleegbedden moeten voldoen aan de actuele eisen van de geldende norm DIN EN 60601-2-52 voor verpleegbedden. Bedden die niet aan deze norm voldoen, mogen niet meer worden gebruikt. Als u twijfelt of uw bed nog steeds aan de norm voldoet, adviseren wij u graag.

 

Bij vermoeden van schade of storingen moet het product onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld om het te laten inspecteren en eventueel door een erkende servicepartner te laten repareren. Link: Een dealer zoeken.

Alle elektrisch bediende bedden zijn voorzien van een noodbediening. Bij uitval van de stroomvoorziening of het elektrisch aandrijfsysteem kan een omhoog staande rugsteun met de hand neergelaten worden. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Alle elektrisch bediende bedden zijn voorzien van een noodbediening. Bij uitval van de stroomvoorziening of het elektrisch aandrijfsysteem kan een omhoog staande rugsteun met de hand neergelaten worden. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Vragen over de Burmeier-dealeraccount

Neem direct contact met ons op als u vragen heeft over reserveonderdelen.

Neem direct contact met ons op als u vragen heeft over reserveonderdelen.

Neem direct contact met ons op als u vragen heeft over reserveonderdelen.

Neem direct contact met ons op als u vragen heeft over reserveonderdelen.

In het dealergedeelte op www.burmeier.com bieden wij gratis inhoudelijke trainingen aan over veel onderwerpen die betrekking hebben op verpleegbedden. Meld u hiervoor aan bij de verkooppunten.

In het dealergedeelte op www.burmeier.com bieden wij gratis inhoudelijke trainingen aan over veel onderwerpen die betrekking hebben op verpleegbedden. Meld u hiervoor aan bij de verkooppunten.

Klik op "Wachtwoord resetten" om een nieuw wachtwoord te krijgen.

Klik op "Wachtwoord resetten" om een nieuw wachtwoord te krijgen.

Actuele foto's om te downloaden vindt u in onze beelddatabank in het dealergedeelte op www.burmeier.com. Geef bij de fotocredits op "Foto: Burmeier”.

Gebruik het beeldmateriaal met inachtneming van de Burmeier-gebruiksvoorwaarden voor grafische afbeeldingen:

Het gebruiksrecht is beperkt tot de wettelijk toegestane reclame voor Burmeier-producten en de wettelijk toegestane informatie over de firma Burmeier. Het is elke keer noodzakelijk om aan te geven dat de firma Burmeier GmbH & Co. KG de fabrikant van de producten is.

Het bewerken van de afbeeldingen in de vorm van een inhoudelijke wijziging is niet toegestaan.

Meer informatie

De firma Burmeier GmbH & Co. KG stelt u digitale afbeeldingsgegevenssets van producten en het bedrijfslogo ter beschikking. Deze digitale afbeeldingsgegevenssets dienen uitsluitend voor reclame en informatie over producten uit het assortiment van Burmeier GmbH & Co. KG. U hebt niet het recht om de ter beschikking gestelde productafbeeldingen aan derden door te geven of voor andere doeleinden te gebruiken zonder toestemming van Burmeier GmbH & Co. KG.

De afbeeldingsgegevenssets kunnen worden gebruikt in catalogi, gedrukte en digitale media en in video's en animaties. Het gebruik omvat zowel offline als online media. Het Burmeier-logo mag alleen worden gebruikt in combinatie met Burmeier-producten of de firma Burmeier zelf.

Productafbeeldingen die op uw website worden gebruikt, moeten de volgende aanduiding bevatten: “Bron: Burmeier GmbH & Co. KG“. Een link naar de website www.burmeier.com is optioneel, maar wenselijk.

De overdracht van de digitale afbeeldingsgegevenssets is gratis. Er bestaat geen aanspraak op afstand. De afbeeldingsgegevenssets blijven eigendom van Burmeier GmbH & Co KG en mogen niet worden gebruikt voor producten van andere fabrikanten.

Actuele foto's om te downloaden vindt u in onze beelddatabank in het dealergedeelte op www.burmeier.com. Geef bij de fotocredits op "Foto: Burmeier”.

Gebruik het beeldmateriaal met inachtneming van de Burmeier-gebruiksvoorwaarden voor grafische afbeeldingen:

Het gebruiksrecht is beperkt tot de wettelijk toegestane reclame voor Burmeier-producten en de wettelijk toegestane informatie over de firma Burmeier. Het is elke keer noodzakelijk om aan te geven dat de firma Burmeier GmbH & Co. KG de fabrikant van de producten is.

Het bewerken van de afbeeldingen in de vorm van een inhoudelijke wijziging is niet toegestaan.

Meer informatie

De firma Burmeier GmbH & Co. KG stelt u digitale afbeeldingsgegevenssets van producten en het bedrijfslogo ter beschikking. Deze digitale afbeeldingsgegevenssets dienen uitsluitend voor reclame en informatie over producten uit het assortiment van Burmeier GmbH & Co. KG. U hebt niet het recht om de ter beschikking gestelde productafbeeldingen aan derden door te geven of voor andere doeleinden te gebruiken zonder toestemming van Burmeier GmbH & Co. KG.

De afbeeldingsgegevenssets kunnen worden gebruikt in catalogi, gedrukte en digitale media en in video's en animaties. Het gebruik omvat zowel offline als online media. Het Burmeier-logo mag alleen worden gebruikt in combinatie met Burmeier-producten of de firma Burmeier zelf.

Productafbeeldingen die op uw website worden gebruikt, moeten de volgende aanduiding bevatten: “Bron: Burmeier GmbH & Co. KG“. Een link naar de website www.burmeier.com is optioneel, maar wenselijk.

De overdracht van de digitale afbeeldingsgegevenssets is gratis. Er bestaat geen aanspraak op afstand. De afbeeldingsgegevenssets blijven eigendom van Burmeier GmbH & Co KG en mogen niet worden gebruikt voor producten van andere fabrikanten.

Brochures in PDF-formaat kunnen gedownload worden van www.burmeier.com. Gedrukte brochures kunnen per e-mail worden aangevraagd op info(at)burmeier.com.

Brochures in PDF-formaat kunnen gedownload worden van www.burmeier.com. Gedrukte brochures kunnen per e-mail worden aangevraagd op info(at)burmeier.com.

Op de productpagina's op www.burmeier.com en op het YouTube-kanaal van de Stiegelmeyer-groep: https://www.youtube.com/user/StiegelmeyerGruppe/videos?disable_polymer

Op de productpagina's op www.burmeier.com en op het YouTube-kanaal van de Stiegelmeyer-groep: https://www.youtube.com/user/StiegelmeyerGruppe/videos?disable_polymer

Het serienummer (PID) van het bed. Het bevindt zich aan de binnenkant van het ligvlakframe onder de barcode.

Het serienummer (PID) van het bed. Het bevindt zich aan de binnenkant van het ligvlakframe onder de barcode.

Onze vertrouwde area sales manager in uw regio zal u graag ondersteunen bij vragen over de dagelijkse implementatie van de MDR. Bij vragen over technische en normatieve details staat onze veiligheidsverantwoordelijke steeds met raad en daad ter beschikking. Hij is ook onze persoon die verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving (PRRC). Voor verdere vragen over dit onderwerp kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze pagina.